Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani.

Karakteristični poslovi trenera u sportu jesu: planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremlјenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa.

Zvanja u okviru zanimanja trenera u sportu jesu:

1) sportski učitelј;

2) sportski operativni trener. 


Menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave rukovodećim poslovima u organizacijama u oblasti sporta, odnosno poslovima upravlјanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

Karakteristični poslovi zanimanja menadžer u sportu jesu: organizovanje utakmica, susreta i takmičenja; organizovanje sistema takmičenja i učestvovanje u realizaciji sistema takmičenja; planiranje korišćenja objekata i kontrola njegovog izvršenja; pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; pripremanje sastanaka stručnih organa i organa upravlјanja; nadzor nad internom dokumentacijom; interno informisanje članova o radu organizacije u oblasti sporta i informisanje trećih zainteresovanih lica; marketinške aktivnosti; propagandne aktivnosti; saradnja unutar i između organizacija u oblasti sporta u zemlјi i inostranstvu; vođenje poslovanja; sklapanje ugovora; sprovođenje odluka upravnih i stručnih organa organizacije u oblasti sporta.