Stručno-vaspitni rad sa decom u sportu mogu obavlјati, u okviru sportskih zanimanja koja obuhvataju takvu vrstu rada (treneri u sportu, instruktori u sportu, organizator rekreacije u sportu), samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su pored osnovne stručne osposoblјenosti i posebno (dodatno) stručno osposoblјeni za stručni rad sa decom, u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja i pravilnikom kojim se uređuje stručno osposoblјavanje u sportu.

Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani.

Karakteristični poslovi trenera u sportu jesu: planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremlјenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa.Menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave rukovodećim poslovima u organizacijama u oblasti sporta, odnosno poslovima upravlјanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

Karakteristični poslovi zanimanja menadžer u sportu jesu: organizovanje sistema takmičenja i učestvovanje u realizaciji sistema takmičenja; planiranje i upravlјanje sportskim programima i projektima; organizovanje sportskih priprema, sportskih takmičenja i sportskih manifestacija; planiranje korišćenja objekata i kontrola njegovog izvršenja; pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; pripremanje sastanaka stručnih organa i organa upravlјanja; nadzor nad internom dokumentacijom; interno informisanje članova o radu organizacije u oblasti sporta i informisanje trećih zainteresovanih lica; marketinške aktivnosti; propagandne aktivnosti; saradnja unutar i između organizacija u oblasti sporta u zemlјi i inostranstvu; vođenje poslovanja; sklapanje ugovora; sprovođenje odluka upravnih i stručnih organa organizacije u oblasti sporta; organizacija izdavanje dozvola za sezonu (licenciranje); rukovođenje aktivnostima na obezbeđenju bezbednosti na sportskim priredbama i u sportskim objektima; posredovanje prilikom prelaska sportiste, odnosno sportskog stručnjaka iz jedne u drugu sportsku organizaciju i prilikom zaklјučenja ugovora između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i sportske organizacije; posredovanje u vezi organizacije sportskih priredbi.