Predmeti po smerovima:

MASTER MENADŽMENT U SPORTU
Semestar I
Metodologija naučnog istraživanja - Adam Petrović, adam.petrovic@fzs.edu.rs
Teorija i praksa menadžmenta u savremenom sportu  -  Milan Mihajlović,  milan.mihajlovic@fzs.edu.rs i Zoran Mašić, zoran.masic@fzs.edu.rs 
Finansijski menadžment u sportu- Milan Radaković,  milan.radakovic@fzs.edu.rs
Preduzetnički menadžment u sportu -  Milan Radaković, milan.radakovic@fzs.edu.rs

Semestar II
Marketing menadžmenta u sportu -  Dejan Dašić,  dejan.dasic@fzs.edu.rs
SIR u menadžment u sportu -  Srećko Jovanović, srecko.jovanovic@fzs.edu.rs    
 
MASTER MENADŽMENT U TURIZMU  I REKREACIJI
Semestar I
Metodologija naučnog istraživanja - Adam Petrović, adam.petrovic@fzs.edu.rs    
Savremeni trendovi u rekreativnom sportu i turizmu -  Ana Gavrilović,  ana.gavrilovic@fzs.edu.rs  
Ljudski resursi  u rekreativnom sportu i turizmu - Ivana Parčina,  ivana.parcina@fzs.edu.rs
Menadžment u sportsko rekreativnom i zdravstvenom turizmu -  Ana Gavrilović,  ana.gavrilovic@fzs.edu.rs

Semestar II
Marketing i promocija u rekreativnom sportu - Dejan Dašić,  dejan.dasic@fzs.edu.rs
SIR u menadžment u turizmu i rekreaciji - Srećko Jovanović, srecko.jovanovic@fzs.edu.rs  
 
MASTER TRENER U SPORTU
Semestar I
Metodologija naučnog istraživanja -  Adam Petrović, adam.petrovic@fzs.edu.rs
Teorijske osnove sporta i sportskog treninga  -  Vladimir Koprivica, vladimir.koprivica@fzs.edu.rs  i Adam Petrović, adam.petrovic@fzs.edu.rs 
Izborni 1 - Rizici u sportskom treningu i prevencija povreda - Nikola Čikiriz, ncikiriz@yahoo.com ; ili Planiranje i programiranje sportskog treninga  -  Adam Petrović, adam.petrovic@fzs.edu.rs  
Izborni 2 - Biomehanika izabranog sporta - Lazar Toskić,  lazar.toskic@fzs.edu.rs ili Savremene tehnologije u kondicioniranju sportista - Nemanja Ćopić,   nemanja.copic@fzs.edu.rs

Semestar II
Psihologija sporta i fizičke aktivnosti - Ivana Zubić, ivana.zubic@fzs.edu.rs
SIR u trenažnoj tehnologiji -  Srećko Jovanović,  srecko.jovanovic@fzs.edu.rs