Poštovani studenti,

Ovog semestra će se obavljati konsultativna nastava za dole navedene predmete. 

Termine konsultacija za profesore sa master studija možete videti OVDE.

Smerovi i predmeti:

MASTER MENADŽMENT U SPORTU
Metodologija naučnog istraživanja - Adam Petrović
Teorija i praksa menadžmenta u savremenom sportu  -  MIlan MIhajlović
Organizaciono ponašanje i kultura u sportu - Mirjana Vuksanović
 
MASTER MENADŽMENT U TURIZMU  I REKREACIJI
Metodologija naučnog istraživanja - Adam Petrović
Savremeni trendovi u rekreativnom sportu i turizmu - Ana Gavrilović
Ljudski resursi  u rekreativnom sportu i turizmu - Ivana Parčina
 
MASTER TRENER U SPORTU
Metodologija naučnogistraživanja -  Adam Petrović
Teorijske osnove  sporta isportskog treninga  - Vladimir Koprivica
Planiranje i programiranje sportskog treninga  - Srećko Jovanović

Predavač: Jelena Ivanović