Studijski program master akademskih studija Trener u sportu (DHP) u trajanju od jedne godine (dva semestra), na kojem se stiče 60 ESPB, sadrži sve elemente utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa.

Struktura studijskog programa MAS Trener u sportu koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti. Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije.

Osnovni cilj studijskog programa Trener u sportu master akademskih studija jeste obrazovanje master trenera u sportu kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, kao i osposobljavanje za samostalan istraživački rad i učešće u timskim naučnoistraživačkim projektima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta u istraživačkim ustanovama i institucijama koje se bave razvojem, upravljanjem i kontrolom u oblasti sporta i to kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Struktura studijskog programa MAS Trener u sportu koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Savladavanjem studijskog programa MAS Trener u sportu student stiče opšta i specifična znanja, sposobnosti i veštine koja su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosi u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Struktura studijskog programa je tako postavljena da će studenti na ovom nivou studiranja proširiti svoja znanja i veštine, biti osposobljeni za sprovođenje istraživanja i angažovanje na razvijanju i unapređivanju vrhunskog sporta u sportskim organizacijama na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, masovnog sporta koji okuplja decu i omladinu u urbanim i ruralnim sredinama, sportske rekreacije programirane prema potrebama pojedinih kategorija stanovništva idr.

Ishod procesa učenja jesu kompetentni master treneri u sportu, osposobljeni za rad u sve zahtevnijim uslovima privređivanja, kadrovi u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koji zadovoljavaju realne potrebe tržišta za resursima ovog profila u našoj zemlji, osposobljeni za praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova i njihove implementacije u praksi, za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja na specijalističkim i doktorskim studijama.