школска година: 2023/24

термин консултација: четвртак, 13.00-14.00


предавач: др Слободан Пенезић

имејл адреса предавача: slobodan.penezic@fzs.edu.rs


Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima radija, sa tehnikama pisanja, formatima, praktično osposobljavanje za rad u radijskoj redakciji, kao i proizvodnju radijske vesti, izveštaja, reportaže, storije. Cilj predmeta je da studenti sportskog novinarstva steknu znanja i veštine kako bi bili osposobljeni za kreiranje sadržaja i rad u onlajn redakcijama.  Studenti se upoznaju s masovnim medijima u digitalnom dobu generalno i najvažnijim metodama i tehnikama novih medija, specifičnostima istraživanja, izveštavanja, pisanja i uređivanja u onlajn novinarstvu, alatima koji se koriste, kao i etičkim pitanjima i pitanjima medijske pismenosti koje donose novi mediji. 

Sticanje osnovnih teorijskih znanja o etici javne reči, sa posebnim akcentom na medijsku regulativu, prava i obaveze. Informativno upoznavanje sa profesionalnim kodeksima članica Evropske unije, ulozi medija, političkih stranaka i udruženja građana u izgradnji civilnog društva. Novinarstvo i kultura, govor mržnje, prljavi trikovi i slični primeri građanske netolerancije i diskriminacije. Posebnu pažnju obratiti stvaranju stereotipa u medijskoj komunikaciji, mladima i kulturnom paternalizmu, nauci i umetnosti. Uporediti svetske, evropske i nacionalne standarde u etičkoj oblasti novinarstva, kao i društveni kontekst našeg masmedijskog okruženja. Upoznavanje sa novom medijskom regulativom i važnošću profesionalnog odnosa u obavljanju novinarskog poziva. Na vežbama forsirati primere etičkih prekršaja, kao i jačanja etičke svesti i kulture. 

Predmet Etika i kodeks novinarstva je temelj i okvir za savladavanje stručnih znanja iz novinarskih predmeta. On daje norme, odnosno pravila koja su u temelju ljudskih delovanja, ponašanja i odnosa i novinarskih profesionalnih standarda. To su teorijska, normativna i praktična znanja koja pomažu da se novinari moralno odnosno istinito, tačno i pošteno orijentišu u različitim situacijama povodom dnevnih događanja kada se obraćaju javnosti i utiču na formiranje javnog mnjenja. 

Literatura 

1. Daniel Korni (1999): Etika informisanja, Klio, Beograd 

2. Dej, L. A. (2004): Etika u medijima, Media centar, Beograd 

Dopunska: 

1. Grupa autora (2004): Etika javne reči – u medijima i politici, Centar za liberalno - demokratske studije, Beograd 

2. Etika novinarstva, (2004), Priručnik za profesionalne novinare, Centar za personalizaciju medija, Beograd 

3. Žaket, D. (2007): Novinarska etika – moralna odgovornost u medijima, Službeni glasnik, Beograd 

4. Kodeks udruženja novinara Srbije ili Kodeks Nezavisnog udruženja novinara Srbije (po izboru)