IOS Aplikacija za enastavu

URL za stranicu E-nastave je:

https://enastava.fzs.edu.rs

Za logovanje na aplikaciju koristite Vaše korisničko ime i lozinku.