Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o retorici i stilistici, istoriji govorništva i oblicima i klasifikaciji stilskih figura, kao i ovladavanje retoričkim veštinama i stilovima pisane reči radi uspešnog obavljanja posla sportskog novinara na radiju, televiziji i u štampanim medijima.


Kratak sadržaj predmeta

Definicija stilistike; funkcionalna raslojenost stila, vrste stilova, stil i jezik medija, jasnost stila; konciznost stila; živost stila, skladnost stila; novinarski naslovi; najvažnije stilske figure i njihova analiza. Pojam i definicija retorike; antička, srednjovekovna i moderna retorika, retorika kod Srba i narodno besedništvo, retoričke forme i izrazi; pet etapa govora, retorički stilovi, razvoj retoričkih veština na radiju i televiziji; kulturne norme; interakcija retoričke forme i publike – moć publike i moć retorike; retorika informativnih emisija, vesti, dokumentarnog programa, prenosa, intervjua, reportaža itd.